აზბესტის საფრთხეების პრევენციის ხელშეწყობა

გაიმართა კონფერენცია ეკოლოგიის უსაფრთხოების საკითხებზე, სადაც ესწრებოდნენ სამეცნიერო წრის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, უნივერსიტეტები, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები.

კონფერენციაზე ფონდის წარმომადგენლებმა გააკეთეს მოხსენება აზბესტის საფრთხეების შესახებ პროექტის ფარგლებში "აზბესტის საფრთხეების პრევენციის ხელშეწყობა", რომელიც ხორციელდება "ღია საზოგადოების ფონდის" მხარდაჭერით. წარმოდგენილი პრეზენტაცია ეხებოდა ფონდის მიერ ჩატარებულ კვლევებსა და მიგნებებს, ასევე არსებულ მდგომარეობას ქვეყანაში და ევროპული პრაქტიკის წარმატებულ მაგალითებს.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.